fbpx

Over Neuscorrectie (Rhinoplasty)

Road to Perfection

Over Neuscorrectie (Rhinoplasty)

Road to Perfection
rinoplasti hakkinda

Over Neuscorrectie (Rhinoplasty)

De operatie die wordt uitgevoerd om de genetische of daaropvolgende misvorming van de neus te corrigeren, wordt neuscorrectie genoemd.

Een neuscorrectie kan voor veel verschillende doeleinden worden gedaan.

Het eerste doel is de neuscorrectie, die de patiënt wil omdat zijn neusstructuur hem ongelukkig maakt, geheel in lijn met zijn eigen wil.

De tweede is nasale esthetische operaties die worden uitgevoerd voor zowel esthetische als gezondheidsdoeleinden om de problemen in het levenscomfort als gevolg van de neusstructuur op te lossen.

Wie kan een neuscorrectie ondergaan?

Neuscorrectie wordt om vele redenen uitgevoerd. Deze operatie kan worden uitgevoerd vanwege een gezondheidsprobleem of door de eigen keuze van de patiënt. In sommige gevallen wordt om beide redenen een neuscorrectie uitgevoerd.

Een neuscorrectie kan worden uitgevoerd bij iedereen die de gezichtsontwikkeling heeft voltooid. Hierbij is de gewenste leeftijd 17-18 jaar.

Wat te overwegen voorafgaand een neusoperatie?

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan infecties van de bovenste luchtwegen voorafgaand aan een neuscorrectie. Ziekten zoals verkoudheid en griep kunnen ervoor zorgen dat uw operatie wordt uitgesteld of zelfs geannuleerd.

Neusoperaties zijn operaties met een risico op bloedingen. Om deze reden moeten medicijnen en voedingsmiddelen die bloedingen verhogen, worden vermeden. U moet ten minste 15 dagen van tevoren stoppen met het gebruik van bloedverdunners.

Gebruik vooral geen aspirine en soortgelijke medicijnen. Drink daarnaast geen visolie, vitamine E, kruidenthee.

Preoperatief consult voorafgaand een neuscorrectie is erg belangrijk.  Allereerst vragen wij onze patiënten die zich bij ons aanmelden de formulieren E-Consult volledig in te vullen.

Onder de vragen die aan u worden gesteld, zijn er veel vragen zoals allergieën, eerdere operaties, medicijnen die u gebruikt, ademhalingsmoeilijkheden, chronische ziekten en besmettelijke ziekten die u kent.

Voor het verloop van de operatie is het belangrijk dat u deze vragen volledig beantwoordt.

Contact

Vertel uw arts wat uw verwachtingen zijn

Laat ons voorafgaand een neuscorrectie weten wat uw verwachtingen zijn in het E-Consultatieformulier.  Stuur ons foto’s van je neus van het boven-, onder-, rechter- en linkerprofiel.  Nadat deze foto’s zijn beoordeeld, worden de nodige chirurgische details met u gedeeld.

Op de dag van de operatie heeft u een afspraak met uw arts. Het operatieproces en wat u moet doen, wordt u in detail uitgelegd door uw arts. Als u in de tussentijd vragen heeft, kunt u deze aan uw arts stellen.

Wat te overwegen na een neusoperatie?

Een neuscorrectie operatie duurt ongeveer 1,5-2 uur. Het wordt uitgevoerd met algehele anesthesie. Op de dag van uw operatie blijft u 1 nacht in het ziekenhuis. U wordt de volgende dag na uw controle ontslagen.

De eerste 3 dagen van 15 minuten ijs aanbrengen voorkomt dat blauwe plekken en zwellingen toenemen. Probeer ’s nachts op uw rug te slapen met 2-3 kussens onder uw hoofd. Vermijd bewegingen zoals het naar voren kantelen van uw hoofd.

Het gevoel van niezen komt vaak voor. Maakt u in dat geval niet druk. U kunt niezen met uw mond open.

Probeert u kamer koel te houden. Vermijd warme plekken.

Doe ongeveer 1 maand geen zware sporten. Til geen zware dingen op.

Draag ongeveer 3 maanden geen bril.

Ga 1,5 maand niet de zee in. Ga 2 maanden niet het zwembad in.

Gebruik regelmatig de door uw arts voorgeschreven medicijnen.

Wat is de prijs van een neuscorrectie?

U kunt via onze whatsapp-lijn of bij onze adviseurs uitgebreid informeren naar de prijs van een neuscorrectie.

Contact